X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Älä pelkää virheitä! Kokeilukulttuurilla työn tuottavuus nousuun

08/12/2016 - 05:50

Eatechin tärkeimmät menestystekijät ovat sitoutuminen ja välittäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että sitoudumme työntekijöihimme ja heidän hyvinvointiinsa, sitoudumme aidosti asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen. Meidän on myös löydettävä työntekijöitä, jotka haluavat sitoutua ja välittää, joilla on kova motivaatio, joita ei tarvitse väkipakolla sitouttaa. Tärkeää on myös työntekijöiden sekä organisaation osaaminen sekä kyky oppia. Meidän pitää kaikin voimin vaalia tätä kulttuuria.

 

Älä rankaise epäkohtien esillenostamisesta. Mieluummin palkitse!

Yrityksen sisäinen politikointi syö aina tuottavuutta. Tärkeää on avoin keskustelukulttuuri, sisäisten kuppikuntien ehkäiseminen. Organisaation eri osat eivät saa olla toistensa kilpailijoita ja vihata toisiaan, vaan yrityksen eri osien pitäisi nostaa toisiaan eteenpäin yhteisen edun nimissä. Kaikenlaisten mittaristojen ja erityisesti johdon palkitsemismallien rakentamisessa pitää olla tarkkana, etteivät ne ohjaa toimintaa väärään suuntaan. Sitä saa mitä mittaa.

Jotta työ voi olla aidosti tuottavaa, pitää olla sellainen henki ettei rangaista ihmistä joka nostaa esiin epäkohtia. Tarvitaan pelirohkeutta, jotta voidaan päästä pidemmälle.

 

Kokeilukulttuuri on sitä, että otetaan hallittuja riskejä.

Pitää rohkeasti kokeilla erilaisia toimintatapoja ja tukea kokeilua. Kokeilukulttuuri ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki saisivat tehdä mitä vaan koko ajan. Rakenteita ja prosesseja pitää olla, jotta toiminta on järkevää ja kannattavaa. Mutta olennaista on, että prosesseja voidaan tarpeen vaatiessa oikaista ja rakenteita muuttaa. Tarvittaessa pitää pystyä reagoimaan hyvinkin nopeasti. Prosesseja ja rakenteita pitää olla juuri oikea määrä yrityksen kokoluokkaan nähden.

Oikea tie menestykseen on se, että koko ajan on hallittuja riskejä, oikealla tasolla. Ohjelmistoalalla Eatechin 10 vuoden aikana kaikki ajanmukaiset toteutustekniikat ovat vaihtuneet useammankin kerran.  Jos halutaan koko ajan pelata varman päälle ja valitaan koko ajan vanhat tutut tekniikat jolla päästään varmasti maaliin, ei koskaan saada kokemusta uusista ratkaisuista jotka voivat olla parempia – ja todennäköisesti ovatkin. Pian oltaisiin auttamatta jäljessä muita. Vanhaan ei saa jämähtää.

Kokeilua meillä tuetaan monella tasolla: kokeillaan myös uudenlaisia projektimalleja ja yhteistyömalleja muiden yritysten kanssa.

Jo yhdessä vuodessa voi tapahtua paljon. On mahdollistettava jatkuva uusiutuminen.

 

Ei syyllistetä, jos virheitä tulee. Niitä tulee kuitenkin.

Myös rekrytoinnissa kokeillaan uudenlaisia ratkaisuja. Pitää olla pelisilmää tarttua tilaisuuksiin, esimerkiksi palkata kiinnostava työnhakija rooliin jota ei vielä aikaisemmin ajateltu tarvittavan.

Meillä Eatechissa kiinnitetään huomiota siihen, että tarvitaan ihmisiä jotka uskaltavat kokeilla. Sellainen ihminen on meille tärkeä, joka uskaltaa kysyä miksi asiat on tehty näin, miksi ei tehdä toisella tavalla. Jokaisen on uskallettava myös astua pois omalta mukavuusalueelta.

Tärkeää on, ettei syyllistetä, jos uutta kokeiltaessa virheitä tulee. Niitä tulee kuitenkin. Virheiden tekeminen voi olla ok, jos on kokeiltu jotain uutta. Pikemminkin palkitaan niitä, jotka tuovat esiin epäkohtia, ja ehdottavat, miten asian voisi muuttaa tai hoitaa paremmin.

Siitä tosin pitääkin syyllistää, jos joku ei ole koskaan valmis ottamaan mitään riskejä, vaan pelaa aina omaan pussiin varman päälle ja varmistaa selustansa. Silloin ei ajatella koko yrityksen ja porukan parasta pitkällä tähtäimellä.

 

Jotta voisi sitoutua, pitää antaa luottamusta

Organisaatio ei saa asettaa liikaa rajoitteita siihen pohdintaan, mikä voisi olla mahdollista ja mitä kannattaisi kokeilla.

Tärkeää on myös erottaa idean hyvyys sen esittäjästä. Ihan sama mistä ja keneltä idea tulee, sitä lähdetään kehittämään eteenpäin tasa-arvoisesti. Jokaisen idea on yhtä arvokas. Loppupeleissä se ei ole tärkeää, kuka on esittänyt idean – osoittautuu se sitten hyväksi tai huonoksi. Huonostakaan ideasta ei saa jäädä palloa kenenkään jalkaan.

Idean arvo on siinä, miten tiimi sen hoitaa ja toteuttaa. Keskinkertaisenkin idean hyvä toteuttaminen on parempaa kuin hyvän idean huono toteuttaminen. Jos toteutus ja ihmisten sitouttaminen ideaan ontuu, idea vesittyy. Tärkeää on kiittää kaikkia jotka ovat sitoutuneet idean toteuttamiseen.

Sitoutuneita työntekijöitä saadaan, kun löydetään innokkaita ihmisiä ja ruokitaan sitä, että he pääsevät itse vaikuttamaan työhönsä niin paljon kuin mahdollista.  Jotta työntekijä voisi sitoutua, pitää hänelle antaa luottamusta. Näin meillä on toimittu jo 10 vuoden ajan.

Antti Kopponen