X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Coded UI Test – Web-sovellusten käyttöliittymätestauksen automatisointi

27/10/2015 - 13:35

Tämä bloggaus pureutuu lyhyesti web-sovellusten käyttöliittymien automaattiseen testaukseen ja Coded UI Test –testausautomaatiotyökaluun sekä sen hyötyjen arviointiin. Työkalun hyötyjen ja haasteiden pohdinta pohjautuu testaajiemme kokemuksiin Coded UI testeistä.

Mikä on Coded UI Test?

Coded UI Test on Microsoftin kehittämä työkalu web-sovellusten käyttöliittymien automaattiseen testaukseen. Sen avulla saadaan kätevästi nauhoitettua testejä ja ajettua niitä tarvittaessa uudestaan ja uudestaan. Täten testaajalta vapautuu aikaa tylsästä ja yksitoikkoisesta kliksuttelusta esimerkiksi virheiden löytämisen kannalta tehokkaampaan tutkivaan testaukseen.

Coded UI Test -työkalu tulee Visual Studio 2013:n mukana Ultimate ja Premium versioissa. Erillistä lisenssimaksua ei ole. Ainoat kustannukset tulevat työajasta, joka kuluu käyttöliittymätestien nauhoittamiseen ja ylläpitämiseen. Työkalun tuottama ja testaajan muokkaama testikoodi saadaan myös helposti talteen versionhallintaan.

Eatechin projekteissa Coded UI testejä on käytetty Silverlight ja HTML5/Angular web-sovellusten automaattiseen käyttöliittymätestaukseen asiakkaan hyväksyntätestausympäristössä ja kokemukset ovat olleet rohkaisevia.

Coded UI Test -työkalun hyödyt

Web-sovellusten testausautomaation tarve on noussut suurissa määrin. Syynä tähän on sovellusten laajuuden lisääntyminen ja aikataulupaineet testauksen tekemiseen. Käytännössä regressiotestaus on mahdotonta ilman testausautomaatiota, koska manuaalinen testaus on aikaa vievää ja tästä syystä ainakin osa testauksesta kannattaa automatisoida. Syötteiden oikeellisuuden tarkastukseen Coded UI Test -työkalu sopii erittäin hyvin. Työkalun käyttö ei vaadi testaajalta muuta kuin perusolio-ohjelmointitaidon.

Varsinkin Web-sovelluksissa on järkevää automatisoida käyttöliittymätestit, koska käyttöliittymät ovat järjestelmän ydintoiminnallisuutta ja testausautomaatio maksaa niiden testaamisessa itsensä takaisin nopeiten. Ongelman syihin päästään helposti uudestaan kiinni ja saatetaan havaita vanhoja virheitä, joita ei ole aiemmin huomattu.

Coded UI Test -työkalun haasteet

Coded UI testien ylläpitäminen vie luonnollisesti aikaa ja isot muutokset käyttöliittymässä voivat rikkoa testejä. Kaikkia teknologioita ei myöskään ole Coded UI Test -työkalussa tuettuna (esimerkiksi tukea Safari-selaimelle ei ole).

Lisäksi on havaittu, että Coded UI Test voi olla riippuvainen tietyistä testausympäristöistä, kuten esimerkiksi erilaisista näyttöjen koista. Hankaluutta voi myös aiheuttaa se, että kaikkiin käyttöliittymäkomponentteihin ei päästä käsiksi, koska elementeiltä puuttuvat yksilöivät tunnisteet.

Coded UI Test ja tulevaisuus

Vielä ei ole selvää, miten hyvin esimerkiksi uusille ja olemassa oleville teknologioille pystytään tulevaisuudessa tekemään Coded UI testejä (vanhan testikoodin hyväksi käyttäminen). Mutta onneksi jo olemassa olevaa tietotaitoa on helppo siirtää uusien testien tekemiseen.

Panu Kukkasniemi