X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Ei tieto tieltä työnnä

04/02/2016 - 14:07

On tunnettua, että ihminen on taipuvainen tekemään päätöksiä intuition perusteella, mutta valitettavasti intuitio on usein väärässä. Jotta päätös voisi perustua luotettavampiin lähteisiin, päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa. Yksin tieto ei kuitenkaan vielä riitä. Jos riittäisi, niin kaikki kirjastokortin omistajat tekisivät äärimmäisen valistuneita päätöksiä, ja jopa Wikipedian nettiosoitteen muistaminen auttaisi pitkälle. Ongelmaksi muodostuukin nopeasti relevantin tiedon löytäminen, jäsentäminen ja ymmärtäminen.

Toisaalta hyvin jäsennetty ja oikein ymmärretty tieto voi olla erittäin arvokasta. On hyvä, jos saadaan ymmärrys siitä, miten asiat ovat toimineet ennen nykyhetkeä, ja on erinomaista, jos saadaan selville, miten asiat kehittyvät reaaliaikaisesti. Mutta äärimmäisen arvokasta on se, että tiedon pohjalta voidaan arvioida asioiden tulevaa kehitystä valistunutta arvausta paremmin.

Liiketoimintatieto jakautuu organisaation eri tietojärjestelmiin

Yrityksen päätöksenteossa liiketoimintatiedon jakautuminen organisaation eri tietojärjestelmiin on haaste. Wikipedian tyngäksi merkityn ja lähteettömän Tietojärjestelmä-artikkelin mukaan tietojenkäsittely- ja tiedonsiirtolaitteiden sekä ohjelmistojen lisäksi myös organisaatioon kuuluvat henkilöt ovat yksi osa organisaation tietojärjestelmää. Tästä seuraa se, että järjestelmien tieto on kyllä useimmiten saatavilla jonkinlaisen rajapinnan ylitse, mutta pahimmillaan (tai parhaimmillaan) tuo rajapinta käyttää puhetta tai kirjoitusta tiedon siirtämiseen, ja siirrossa tapahtuneiden virheiden määrä on käänteisessä suhteessa järjestelmään syötettyihin kofeiinimilligrammoihin.

Insinöörin on kuitekin parempi olla järkyttämättä omaa maailmankuvaansa. On siis syytä jättää huomiotta tällainen humaani aspekti ja keskittyä teknologiaan, vieläpä elektroniseen teknologiaan, eli jätämme savitauluihin, paperilomakkeille ja muille ikäville medioille kerätyn tiedon tämän kirjoituksen ulkopuolelle. Koneellisesti kerättävän tiedon hyödyntäminen kun on teekkarille paljon helpommin lähestyttävä asia, mutta edelleen arvokasta päätöksenteon kannalta.

Tiedon käsittely vaatii työtä

Päätöksenteon tueksi tieto täytyy kerätä, yhdistää, muokata, analysoida ja esittää.

Hajallaan oleva tieto on kerättävissä rajauksemme ansiosta esimerkiksi organisaation toimitus-, toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmistä sekä dokumenteista, esimerkiksi Excel-tiedostoista. Tiedon kerääminen vaatii siis valmiiden rajapintojen hyödyntämistä tai uusien toteuttamista.

Tiedon yhdistäminen, muokkaaminen ja analysointi on seuraava askel kohti tavoitettamme. Tämä askel on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty ja ylivoimaisesti prosessin työläin vaihe. Jos tilannetta verrataan kokkaamiseen, osa aineksista voi olla kuin valmiiksi paketoituja eineksiä, HK:n sinistä ja maksalaatikkoa. Nopeasti valmistettavaa ja onnistuu tasalaatuisesti vähän heikommaltakin kokilta. Toisaalta ainekset voivat olla kuin kerättyjä sieniä ja marjoja, pyydettyjä kaloja tai metsästettyä riistaa. Laadukkaita raaka-aineita, jotka vaativat melkoisesti työtä ennen kuin ne päätyvät lautaselle. Samoin saatavilla oleva tietokin voi vaatia enemmän tai vähemmän muokkausta ja analysointia, jotta siitä olisi hyötyä.

Lopuksi yhdistetty muokattu ja analysoitu tieto on esitettävä riittävän tarkassa, helposti tulkittavassa ja mieluusti visuaalisesti miellyttävässä muodossa. Lopputulos voi olla vaikkapa taulukko, kaavio, kartta, tai esimerkiksi animaatio. Tiedon esitystapa voi olla myös vuorovaikutteinen, jolloin käyttäjä voi suodattaa lähtötietoja eri parametrien mukaan tai pureutua syvemmälle esityksen yksittäisiin piirteisiin.

Power BI on tiedonkäsittelyn monitoimityökalu

Eatechilla olemme menestyksellisesti kehittäneet Microsoftin Power BI –tuotteeseen perustuvia ratkaisuja tiedon yhdistämiseen, muokkaamiseen, analysointiin ja esittämiseen. Power BI:n avulla on helppo liittyä olemassaoleviin tietokantoihin joko suoraan tai rajapinnan ylitse. Syötteenä voi olla myös Excel-dokumentti tai vaikkapa CSV-tiedosto. Viiveellä tai reaaliaikaisesti haettua tietoa voidaan jalostaa edelleen havainnollisella työkalulla. Automaattisesti tai käsin lisätyt relaatiot avaavat mahdollisuuden tehdä hakuja, joita ei voinut tehdä, kun tieto oli hajallaan eri järjestelmissä. Edelleen, Power BI sisältää koko joukon työkaluja, joita voidaan käyttää raporttien ja niihin perustuvien koontinäyttöjen eli dashboardien laatimiseen saatavilla olevan, nyt jalostetun, tiedon pohjalta. Koontinäytöt on lopulta mahdollista jakaa verkossa tai Power BI –mobiilisovelluksessa.

Parhaita puolia Power BI –pohjaisessa raportointi- ja analysointiratkaisussa on sen suhteellisen matala oppimiskynnys ja joustavuus. Jos hyödynnetään aiemmin mainittua vertausta, Power BI:n avulla voidaan kerätä marjat ja sienet, pyytää kalat ja metsästää riista, mutta tarjota lopullinen yhdistelmä lämmitystä vaille valmiissa paketissa. Toisin sanoen, kun pohjalle on rakennettu kattava ja valmiiksi muokattu tietomalli, erilaisten raporttien toteuttaminen onnistuu parhaimmillaan parilla hiiren napsautuksella.

Tehokkaat työkalut avaavat mahdollisuuden päästä hyvin nopeasti pureutumaan historiallisen ja reaaliaikaisen tiedon tarjoamaan arvokkaaseen ymmärrykseen. Tulevaisuuden ennustaminen ja oikeaan osuminen vaatii enemmän, mutta intuitioni mukaan sekin on pian arkipäivää.

Arto Salminen