X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Hybridi on ketterä vaihtoehto mobiilisovelluskehitykseen

08/10/2015 - 13:02

Hybridi mobiilisovellus on natiivi applikaatio, jonka käyttöliittymä on toteutettu perinteisillä web-teknologioilla: HTML5, CSS3 ja JavaScript. Hybridisovelluksessa natiivi applikaatio avaa sovelluksen käyttöliittymän niin sanotussa WebView-näkymässä koko päätelaitteen näytön kokoisena. WebView-näkymässä ei ole perinteisestä WWW-selaimesta tuttuja käyttöliittymän elementtejä, kuten osoitepalkkia. Tästä syystä sovelluksen käyttäjälle ei tule mielikuvaa, että applikaation käyttöliittymä olisi toteutettu web-teknologioilla. Koska hybridisovelluksen taustalla on natiivi sovellus, on sovelluksella pääsy myös mobiililaitteen toimintoihin, kuten kameraan ja NFC-lukijaan. Lisäksi hybridisovellus mahdollistaa esimerkiksi push notification –viestien hyödyntämisen.

Saako perinteisillä web-teknologioilla toteutettua sovelluksen, jonka käyttökokemus olisi lähellä natiivin mobiilisovelluksen käyttökokemusta?

Joidenkin arvioiden mukaan valtaosa mobiilisovelluksista tullaan kehittämään tulevaisuudessa hybridisovelluksina. Hyvin toteutetulla hybridisovelluksella voidaan saavuttaa pitkälti natiivin sovelluksen kaltainen käyttökokemus.

Osa tällä hetkellä markkinoilla olevista hybridisovelluksista on toteutettu siten, että sovellukseen avataan palvelimella toimiva mobiilioptimoitu web-sivu, joka toimii myös perinteisenä WWW-sivuna. Tällä mallilla applikaatio ei varsinaisesti tarjoa käyttäjälle mitään lisäarvoa verrattuna mobiilioptimoituun web-sivuun. Kun hybridisovelluksella haetaan natiivin sovelluksen kaltaista käyttökokemusta, tulisi sovellus toteuttaa yhden sivun applikaationa (single-page app), joka keskustelee palvelimella toimivan taustajärjestelmän kanssa ohjelmointirajapinnan kautta. Natiivin sovelluksen tuntumaa saadaan lisäämällä sovellukseen sopivassa suhteessa animaatioita, hyödyntämällä puhelimen toimintoja, kuten kameraa sekä panostamalla käyttöliittymän suunnitteluun sekä käytettävyyteen.

Minkälainen mobiilisovellus kannattaa toteuttaa hybridinä?

Hybridisovellus on hyvin varteenotettava vaihtoehto informaatioon pohjautuville sovelluksille, joissa esitetään, syötetään ja muokataan tietoa (esimerkiksi liikkuvan työn sovellukset). Tarpeesta riippuen hybridisovelluksella voidaan saavuttaa perinteistä WWW-selaimessa toimivaa sovellusta tehokkaampi ratkaisu, jossa hyödynnetään sekä puhelimen tarjoamia toimintoja että web-teknologioilla ketterästi toteutettua käyttöliittymää.

Mitä hyötyä hybridisovelluskehityksestä on?

Hybridisovellusten tekemiseen on olemassa useampia sovelluskehyksiä, kuten Ionic ja PhoneGap. Näiden sovelluskehysten avulla yhdelle koodipohjalle kehitetty mobiiliapplikaatio voidaan kääntää helposti eri mobiilialustoille, kuten iOS tai Windows Phone. On selvää, että tällä mallilla usealle alustalle kehitettävän mobiilisovelluksen kehityskustannuksista saadaan merkittävästi alustakohtaisesti kehitettyä natiivia applikaatiota huokeampaa.

Web-teknologiat mahdollistavat myös applikaatioiden nopean protoilun ja tekevät kehityksestä ja muutosten tekemisestä ketterämpää. Esimerkiksi Ionic-sovelluskehys sisältää käyttöliittymäkirjaston, jonka elementit, tyylimääritykset, käyttökokemus ja animaatiot ovat suunniteltu mobiilipäätelaitteet silmällä pitäen. Lisäksi Ionic on suunniteltu lähtökohtaisesti toimimaan yhdessä Angular.js-sovelluskehyksen kanssa, joka mahdollistaa applikaatioiden toteuttamisen yhden sivun applikaatioina.

Mikko Viskari