X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Kannustava ilmapiiri on hyvinvoinnin edellytys

02/05/2016 - 10:52

Kirjoitin aiemmin työhyvinvoinnista ja siitä, kuinka Eatechilla sitä ylläpidetään. Ajoittaisen kiireen keskelläkin on tärkeää, että työkaverit pitävät toisistaan huolta ja välillä kysytään: ”Miten menee?” Päivittäisten kohtaamisten lisäksi meillä on luonnollisesti muitakin keinoja seurata henkilöstömme fiilistä ja hyvinvoinnin tasoa. Seuraavaksi kerron niistä hieman lisää.

Kehityskeskusteluilla tuetaan työssä onnistumista

Kehityskeskustelut ja niiden poistuminen ovat olleet kovasti pinnalla. Meillä kehityskeskustelut vielä pitävät pintansa ja toimivat hyvin. Niitä pidetään kerran-kaksi vuodessa ja työntekijä ja esimies voivat itse päättää, pitävätkö sen toimistolla vai lähtevätkö esimerkiksi ulos kävelemään tai muuten haukkaamaan happea. Näiden juttutuokioiden yhteydessä esimies ja työntekijä myös pääsevät tutustumaan toisiinsa paremmin ja rakentamaan luottamusta, sillä kaikki eivät päivittäin ole tekemisissä toistensa kanssa. Kehityskeskustelut tuovat meillä arvokasta tietoa esimerkiksi työn sujumisesta, työntekijöiden osaamistarpeista, heitä kiinnostavista työtehtävistä sekä urakehityksen suunnista. Tiedon avulla esimiehet pystyvät tukemaan työntekijöitä paremmin ja työntekijät pystyvät vaikuttamaan omiin tehtäviinsä ja vastuualueisiinsa. Kehityskeskustelut eivät tietenkään yksinään riitä, vaan tärkeintä on jatkuva keskustelu ja palaute.

Juttutuokioita työhyvinvoinnin kehittämiseksi

Uutena lisänä meillä on niin kutsutut työnhyvinvoinnin juttutuokiot, joita olemme alkaneet käydä kokeilunomaisesti uusien työntekijöiden kanssa, koeajan jälkeen tai hieman ennen sen päättymistä. Juttutuokion tavoitteena on motivaation ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä varmistuminen siitä, että työntekijä kokee päässeensä sisään Eatechin tiimiin. Palaute on ollut positiivista ja arvokasta tietoa on saatu kerättyä myös tätä kautta.

Vahvuuksia ja kehityskohteita esiin työhyvinvointikartoituksilla

Työhyvinvointikartoitukset ovat varmasti tuttuja työkaluja suurimmassa osassa työpaikoista. Meilläkin toteutetaan kartoitus kerran vuodessa. Työhyvinvointikartoituksen tavoitteena on saada lisätietoa, siitä miten meillä menee, mikä toimii ja missä on kehitettävää. Tärkeintä on, että tulokset johtavat konkreettiseen tekemiseen.

Mitä viimeisimmän työhyvinvointikartoituksen avulla paljastui? Tulosten mukaan meidän vahvuuksia ovat muun muassa työntekijöiden korkea motivaation taso; eatechlaiset ovat tyytyväisiä työhönsä ja työmotivaatio on kova, tieto kulkee hyvin yrityksen sisällä; asioita ei pimitetä ja johdon ja henkilöstön välinen kommunikointi on sujuvaa. Mikä tärkeintä, eatechlaiset kokevat, että työnantaja välittää aidosti henkilöstön hyvinvoinnista ja työpaikan ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva. Vaikka kartoituksen perusteella asiamme ovat keskimääräistä paremmalla tasolla, myös kehityskohteita löytyi. Tämän vuoden tavoitteena on ollut työn hallinnan kehittäminen, esimerkiksi tavoitteiden kirkastaminen ja itseä koskeviin asioihin vaikuttaminen. Näihin on pyritty vaikuttamaan muun muassa esimiestyön kehittämisellä. Alkuvuodesta kirkastimme kaikille yhteisesti myös yhteistä strategiaamme.

Luulen, että työhyvinvoinkartoituksen positiiviset tulokset johtuvat pitkälti siitä, että meillä työntekijöitä ei kytätä, ihmisiin luotetaan, heille annetaan vastuuta ja kehitysideoihin oikeasti tartutaan. Toimintaa ei pelätä muuttaa, vaan uusia asioita kokeillaan avoimin mielin. Ilmapiiri on avoin ja työntekijöille kerrotaan suoraan missä mennään. Erityisen tärkeää on, että talo on täynnä mahtavia tyyppejä, jotka auttavat aina toisiaan, vaikka oma työtehtävä siitä hetkellisesti kärsikin. Hommia tehdään yhdessä, ei omaan napaan tuijotellen.

Hanna Kouri