X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Käyttäjälähtöisyys edellä – TampereGO-konseptin kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa

22/11/2017 - 11:51

Käyttäjälähtöiset palvelumuotoilun menetelmät sopivat Eatechin kokeilukulttuuriin

Smart Ratina –hankkeeseen ideoitu TampereGO-konsepti on mobiilipalvelu, joka yhdistää Ratinan alueen tapahtumakävijät, tapahtumajärjestäjät ja muut alueen palvelutarjoajat. Sovellus tarjoaa kattavan infon Tampereen alueen kulttuuri- ja urheilutapahtumista, ja tarjoaa tapahtumakävijöille kokonaisvaltaisen tapahtumaelämyksen hyödyntämällä lisättyä todellisuutta, paikannuspalveluita ja data-analytiikkaa.

Konseptin kehittämisessä on pyritty välttämään suunnittelijakeskeisyyttä, minkä vuoksi sitä on kehitetty palvelumuotoilun keinoin osallistamalla käyttäjät, kaupunkilaiset ja kaupunki suunnitteluprosessiin. Eatechin TampereGO-tiimi koostuu monen alan osaajista – konseptin ideointiin ja kehittelyyn on osallistunut niin palvelumuotoilun, markkinoinnin, käyttäjäkokemuksen, myynnin kuin mobiilikehityksen ja maksamisen ratkaisuiden asiantuntijoita. Konseptin kehitys käyttäjälähtöisin menetelmin sopii Eatechin ketterään kokeilukulttuuriin – kun ideoita testataan nopeasti, ei tehdä turhaa työtä sellaisten ratkaisuiden eteen, joille ei ole kysyntää.

Kun hahmotelma palvelusta ja sen pääasiallisista käyttäjäryhmistä oli muodostunut, luotiin mobiilisovelluksen rautalankamallit ja niiden pohjalta alustava visuaalinen ilme konseptin esittelyä varten. Koska me Eatechilla haluamme, että suunnittelutyömme pohjautuu todelliseen käyttäjätietoon, loimme myös mobiilidemon konseptista sen esittelyä ja iterointia varten. Emmehän halua suunnitella loistavaa palvelua, jota kukaan ei käytä.

 

 

Mobiilipalvelun konseptin kehittämistä yhdessä käyttäjien kanssa

Syksyisenä perjantaina joukko Eatechin käyttäjäkokemustiimiläisiä lähti kaupunkilaisten pariin testaamaan TampereGO-konseptia Finlaysonin alueelle lounasaikaan. Konseptia testaamaan haluttiin ennen kaikkea Tampereen alueen tapahtumia kuluttavia aikuisia, ja tapahtuma-aika ja –paikka valittiin ajatuksella tavoittaa juuri tätä käyttäjäryhmää.

Testauksessa hyödynnettiin Guerrilla Testing –menetelmää, eli testaustiimi pysäytti satunnaisia ohikulkijoita muutaman minuutin demon esittelemistä ja pikaista haastattelua varten. Haastattelulla oli tarkoitus tutkia konseptin toimivuutta, sekä käyttäjien todellisia tarpeita ja toiveita Tampereen alueen tapahtumat yhdistävälle mobiilipalvelulle.

Just puhuttiin, että tällaista tarvitaan. Huippu!

Konseptitestaus sujui jopa odotettua paremmin. Osallistujat olivat innoissaan konseptista ja suhtautuivat ajatukseen mobiilipalvelusta erittäin positiivisesti. Saimme äärettömän tärkeitä kehitysehdotuksia ja ideoita konseptin kehittämiseksi. Lisäksi saimme vahvistuksen sille, että kehittämällemme mobiilikonseptille olisi oikeasti tarvetta – haastateltavien mukaan se helpottaisi tapahtumien löytämistä, niihin osallistumista ja parantaisi kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. “Huippu!”, kuten yksi osallistujakin totesi.

Meidänkin mielestämme on aivan huippua päästä kehittämään tätä konseptia yhdessä käyttäjien ja kaupunkilaisten kanssa!

 

 

Lue lisää TampereGO-sovelluksesta: https://www.eatech.fi/tamperego-mobiilipalvelu/

Hanna Remula