X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Ohjelmistokehitys monitoimittajaympäristössä

03/12/2015 - 12:49

Nykypäivänä käytännössä suurin osa ohjelmistokehitysprojekteista toteutetaan monitoimittajaratkaisuina. Tämä voi tarkoittaa joko varsinaisen toimittajan käyttämää alihankintaa tai suoraan useammalta toimittajalta tilaamista. Oli malli kumpi hyvänsä, toiminta tällaisessa ympäristössä asettaa useita haasteita etenkin projektinhallinnallisesti. Haasteisiin on onneksi tarjolla työkaluja, joiden avulla niitä voidaan pyrkiä minimoimaan. Tuon kirjoituksessani lyhyesti esille muutamia näkemyksiä, joita olen toistaiseksi nuoren urani aikana monitoimittajaprojekteihin liittyen muodostanut.

Monitoimittajaympäristössä kommunikaatio avainasemassa

Suurimmat ja haasteellisimmat vaikeudet liittyvät monitoimittajaprojekteissa usein kommunikointiin ja sen puutteeseen. Etenkin kansainvälisessä tai muuten hajautetussa ympäristössä informaation kulku sidosryhmien välillä vaatii panostusta kaikilta osapuolilta. Fyysinen sijainti, kielimuuri, kulttuurierot tai jopa kireät henkilökohtaiset ihmissuhteet voivat vahingoittaa tärkeimmän pääomamme, tiedon, kulkua sitä tarvitseville. Avain onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin on avoimessa ja aktiivisessa kommunikaatiossa, johon panostaminen heti projektin alkumetreiltä, maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Pohjaa toimivalle kommunikaatiolle voidaan rakentaa monella tapaa. Perinteisiä työkaluja ovat säännölliset tapaamiset ja palaverit, joissa päivitetään projektin kuulumisia ja tavoitteita. Lyhyitä tapaamisia kannattaa kokemuksieni perusteella järjestää tiiviisti, vaikka niissä ei merkittäviä käsiteltäviä asioita aina olisikaan. Näin kommunikaatiokanavat säilyvät avoimina ja muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. Tapaamisia kannattaa mahdollisuuksien mukaan järjestää välillä myös kasvotusten, jolloin yhteishengen ja luottamuksen luominen toimijoiden välillä on vahvempaa. Hyvä yhteishenki ja luottamus sitouttavat osapuolia ja edistävät kommunikointia todella tehokkaasti.

Oikeat työkalut avuksi monitoimittajaprojektiin

Projektin sisäiseen tiedonjakoon hyviä käytännön työkaluja ovat yhteiset tietovarastot esimerkiksi pilvessä, jossa kaikilla on tuorein materiaali heti saatavilla. Ratkaisuja on monenlaisia, mutta meillä esimerkiksi Visual Studio Onlinen kaltaiset palvelut ovat nostaneet päätään monessakin ohjelmistoprojektissa. Sen avulla kaikille sidosryhmille voidaan tarjota mahdollisuus osallistua työn määrittelyyn ja kehitykseen reaaliaikaisesti kaikissa projektin vaiheissa. Etenkin monitoimittajaprojektissa onnistunut rajapintojen määrittely on tärkeää ja oikeat työkalut ovat yksi merkittävä askel onnistumiseen. Visual Studio Onlinen kaltaisilla yhteisillä ympäristöillä saavutetaan tiiviin yhteistyön lisäksi läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kumppaneiden suuntaan.

Aikataulut ja riskienhallinta kuntoon

Toimijoiden työtavat eroavat usein hieman toisistaan, joka saattaa hankaloittaa sujuvaa yhteistyötä. Aikataulujen sovittaminen yhteen vesiputousmallia ja Scrumia tai muita ketterämpiä menetelmiä käyttävien tahojen kesken voi olla hankalaa, joten pelisäännöt ja aikataulut on sovittava tarkoin. Vaikka jokaisella toimijalla on oma vastuunsa, on erityisen tärkeää, että joku vastaa kokonaisuudesta. Aikatauluista lipsumiset ovat merkittävä riski projektille, kun toimijat ovat riippuvaisia toistensa edistymisestä. Näitä riippuvuuksia voidaan pyrkiä minimoimaan, mutta käytännössä riskeihin voidaan vain reagoida huolella tehdyn riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Olennaista on, että riskien realisoituminen havaitaan riittävän ajoissa.

Haasteista ja riskeistä huolimatta monitoimittajaprojektissa toimiminen on onnistuessaan erittäin palkitsevaa ja mielenkiintoista. Parhaimmillaan toimijat integroituvat tiimiksi, joka puhaltaa yhteen hiileen ja aito tekemisen meininki on aistittavissa kaikessa kohti yhteistä tavoitetta, tyytyväistä asiakasta.

Marko Felin