X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Palvelumuotoilun avulla ratkaisuja yrityksen todellisiin ongelmiin

08/05/2018 - 14:29

Palvelumuotoilun avulla ratkaisuja yrityksen todellisiin ongelmiin

Me Eatechilla pyrimme ratkaisemaan liiketoiminnan todellisia ongelmia ja löytämään niihin kustannustehokkaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuita yhdessä asiakkaan kanssa.

Tarvelähtöistä, osallistavaa ja ratkaisukeskeistä arvontuottoa

Muotoilu on prosessi, joka yhdistää ihmiset ja luo uutta. Muotoilulla pyritään aina tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa, ja joskus tämä arvo voidaan määritellä myös etukäteen – ei kuitenkaan aina. Digitaalinen järjestelmä tukee usein palvelumuotoilun avulla tuotettua ratkaisua, mutta tärkeää on myös tunnistaa tilanne, jolloin ratkaisu löytyy vaikkapa prosessien kehittämisestä.

Palvelumuotoilua tehdään siis tarve, ei teknologia edellä.

Parhaaseen tulokseen päästään, kun hyödynnetään moniosaavaa tiimiä ja ketterää kehitysmallia. Meillä Eatechilla on palvelumuotoilun lisäksi vahvaa teknistä asiantuntemusta sekä liiketoimintaosaamista esimerkiksi maksamisen ratkaisuista. Nämä asiantuntijat auttavat meitä myös palvelumuotoiluprosessissa. Tärkeintä on kuitenkin se, että palvelumuotoilun avulla osallistetaan sekä asiakas että kaikki tarvittavat sidosryhmät loppukäyttäjineen mukaan suunnitteluun, ja osataan tarvittaessa vaihtaa alkuperäistä suunnitelmaa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Eatechin palvelumuotoiluprosessia voidaan kuvata mallilla, jossa ensin tutkitaan nykytilannetta ja määritellään palvelumuotoilun tavoitteet. Sen jälkeen kehitetään ideoita eteenpäin ja toimitetaan ketterästi ensimmäinen versio ratkaisusta. Meille tärkeää on lopuksi myös arvioida sitä, miten projektissa onnistuttiin suhteessa alkuperäisiin tavoitteisiin. Palvelumuotoiluprojekti yhdistyy meillä usein ketterään ohjelmistokehitysprosessiin, jossa käyttäjäkokemussuunnittelun rooli on merkittävä. Käyttäjäkokemus on aina subjektiivinen, joten sitä on hankala muotoilla. Siihen voidaan kuitenkin vaikuttaa muotoilun keinoin.

Palvelumuotoilua ja sovelluskehitystä – case Eatech App

Eatechilaisten oma sovellus on syntynyt ratkaisuna strategiatyöpajassa havaittuihin tarpeisiin, kuten toiveisiin ylläpitää yhteisöllisyyttä ja helpottaa työntekijän arkea. Näiden tarpeiden pohjalta muotoutui sovellus, jota on lähdetty kehittämään kevään aikana.

  1. Tutki. Alkusysäyksen Eatech App -sovellukselle sai Eatechilla järjestetty kaikille työntekijöille avoin strategiatyöpaja. Strategiatyöpajassa nousi esiin useita erilaisia tarpeita, joita lähdettiin viemään eteenpäin. Jotkin näistä aiheista ja ideoista liittyivät työntekijäkokemukseen ja sen parantamiseen entisestään. Tätä päätettiin lähteä määrittelemään tarkemmin.
  2. Määrittele. Yrityksen kasvettua huimaa tahtia myös työntekijöiden lukumäärä on kasvanut, mikä pakottaa miettimään uusia ratkaisuja yhteisöllisyyden säilyttämiseen. Työntekijöitä meillä on jo yli 100, jolloin yksilötarpeitakin nousee esiin enemmän. Olikin siis tärkeää määritellä käyttäjäprofiilit ja -persoonat sekä saada käsitys siitä, mitä tarpeita nousee esille. Tässä vaiheessa alkoi vahvistua tarve kaikkien eatechilaisten yhteiselle mobiilisovellukselle: Eatech Appille.
  3. Kehitä. Ratkaisua lähdettiin kehittämään yhteiskehittelytyöpajan avulla. Työpajaan kutsuttiin eatechlaisia eri rooleista käyttäjäpersoonien pohjalta. Työpajan tavoitteena oli saavuttaa yhteinen näkemys siitä, millainen ratkaisu voisi toimia määriteltyihin haasteisiin. Työpajan tuloksena syntyi lista tarvittavista toiminnallisuuksista. Tulosten pohjalta rakennettiin interaktiivinen prototyyppi, jonka avulla on myös helppoa testata, toimiiko suunniteltu konsepti oikeilla käyttäjillä.
  4. Toimita. Suunnitelmat sovelluksesta on viety käytäntöön, ja sovellusta on lähdetty toteuttamaan kevään aikana. Eatech App -projektissa uudet työntekijät pääsevät käytännön kautta oppimaan projektikäytäntöjä ja kokeneemmatkin testaamaan uusia tekniikoita.
  5. Arvioi. Projektiryhmältä kerätään säännöllisesti palautetta, jonka perusteella projektikäytäntöjä hiotaan entisestään. Ennen sovelluksen julkaisua sitä testataan oikeilla käyttäjillä, jotta saadaan tärkeää tietoa sovelluksen käytettävyydestä sekä käyttökokemuksesta palvelun kehittämiseksi. Kun sovellus on otettu käyttöön, on aika tutkia palvelumuotoiluprojektin onnistumista, eli sen vaikutusta työntekijäkokemukseen ja arvioida, miten kehittämämme ratkaisu toimi suhteessa alkuperäisiin tavoitteisiin.

Muotoilun avulla osumatarkkuutta ja kustannustehokkuutta

Yksi tärkeimmistä syistä hyödyntää palvelumuotoilua on osumatarkkuus: kun suunnittelutyö pohjautuu tutkittuun tietoon käyttäjistä ja heidän tarpeistaan, suunnittelutyön tulos osuu maaliin huomattavasti todennäköisemmin kuin silloin, kun suunnittelutyö perustuu arvauksiin. Kun muotoiluprosessiin osallistuvat kaikki, on niiden tulosten takana myös helpompi seistä. Muotoilu on myös kustannustehokas tapa kehittää digitaalista palvelua, ja suunnittelukeskeisyys kasvattaa yrityksen arvoa.

Me ajattelemme ohjelmistoratkaisua holistisena palveluna, jonka kuluttaminen alkaa jo paljon ennen sovelluksen käyttöönottoa ja jatkuu vielä sovelluksen varsinaisen käytön jälkeen. Palvelumuotoilu antaakin työkalut ja menetelmät huippuunsa hiotun digitaalisen palvelun kehittämiselle. Me Eatechilla tarjoammekin kokonaisvaltaisia ratkaisuja palvelun koko elinkaaren ajaksi aina suunnittelusta ylläpitoon saakka.

 

Kirjoittaja työskentelee Eatechilla UX Designerina ja viimeistelee Design Management ja palvelumuotoilu -täydennysopintojaan.

Hanna Remula