X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Nanofoot Finland Oy - Laadunvarmistusjärjestelmän ohjelmistot

Nanofoot Finland Oy valitsi Eatechin kump­panikseen laadunvarmistusjärjestelmän ohjelmistojen toteuttamisen tueksi. Nanofoot haluaa keskittyä ydinosaamiseensa ja taata ohjelmistoprojektien aikataulussa pysymisen, joten ohjelmistoalihankintaan päätyminen oli luonnollista. Nanofootin tavoite kumppania valitessa oli luotettavuus sekä ohjelmistojen laadukkuus.

Tarve

Laserteknologian laadunvarmistusjärjestelmien rakentamiseen liittyy kiinteästi ohjelmistojen tekeminen laitteistojen käytön tueksi. Laadunvarmistusjärjestelmien kysynnän lisäännyttyä, Nanofoot halusi nopeuttaa ohjelmistoprojektien valmistumista. Koska yritys halusi toteuttaa projektit laadukkaasti ja tehokkaasti, päätyi Nanofoot alihankkimaan ohjelmistojen toteutuksen Eatechiltä.

Vaikka Nanofoot haluaa keskittyä ydinosaamiseensa, joka liittyy laserteknologiaan, yritys haluaa pysyä osin mukana myös ohjelmistokehityksessä. Siksi kumppanimalli ohjelmistokehityksessä oli järkevä valinta.

Ratkaisu

Eatech tarjoaa ohjelmistokehityspalveluitaan Nanofootille. Eatechin kokeneet asiantuntijat konsultoivat ja tekevät kehitystyötä yhdessä Nanofootin kanssa. Ketterät menetelmät ja Eatechin joustavat toimintatavat ovat mahdollistaneet tiiviin ohjelmistokehitysyhteistyön. Tiivis yhteistyö projekteissa on auttanut Nanofootia nopeuttamaan ohjelmistokehitysprojektien toteutusta. Ohjelmistokehityksessä hyödynnetään Microsoftin teknologioita.

Hyödyt

Kumppanuuden avulla Nanofoot pystyy keskittymään ydinosaamiseensa saaden tukea ohjelmistojen toteutukseen. Ohjelmistojen tekoon aikaisemmin kulunut ajankäyttö voidaan kohdentaa muihin projektin osa-alueisiin. Pitkäaikaisen kumppanuuden kautta Eatech ymmärtää hyvin Nanofootin tarpeita ja pystyy tukemaan yritystä vahvasti myös suunnitteluvaiheessa.

”Eatechin joustavuus ja asiantuntemus ovat nopeuttaneet kehitystyötä merkittävästi ja tiivis yhteistyö on mahdollistanut ohjelmistojen luotettavuuden ja laadukkuuden ennätysajassa.” – Jouni Halme, Toimitusjohtaja, Nanofoot Finland Oy
Nanofoot on vuonna 2006 perustettu suomalainen laserteknologiaan painottunut yritys, joka valmistaa alansa johtavia laadunvarmistusjärjestelmiä Laserdiodeille, LED-teollisuudelle sekä tutkimuslaitoksille.