X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Rekisteriseloste

Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Eatech Oy
Hermiankatu 12 C
33720 Tampere

info@eatech.fi
+358 10 4234 200

Rekisterin nimi

Eatech Oy:n asiakasrekisteri, jonka osarekisterit ovat a) asiakastietorekisteri ja b) CRM-rekisteri.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suvi Melakoski
suvi.melakoski@eatech.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen (a) ja kehittäminen sisältäen markkinointitoimenpiteet ja markkinatutkimuskyselyt (b).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

 1. Yrityksen nimi ja yhteystiedot (a ja b)
 2. Yhteyshenkilön nimi (a ja b)
 3. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite (a ja b)
 4. Yhteyshenkilön puhelinnumero (a ja b)
 5. Yhteyshenkilön asema yrityksessä (a ja b)
 6. Yrityksen laskutustiedot (a)
 7. Muut yhteyshenkilön antamat tiedot (a ja b)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 1. Myyjät myyntityön perusteella
 2. Asiakkaat itse
 3. Fonecta
 4. Yrityksen kotisivut
 5. Messut, tapahtumat
 6. Telemarkkinointikartoitukset

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Eatech Oy ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Eatech Oy ei siirrä rekisterin tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa ja sitä käytetään verkkoympäristössä. Palvelinlaitetila on asianmukaisesti suojattu ja palvelimia käytetään joko Eatech Oy:n sisäverkossa tai salatun tietoliikenneyhteyden kautta. Rekisteritiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä menetelmillä.

Rekisteriin on pääsy Eatech Oy:n myynti-, talous- ja markkinointihenkilöstöllä. Rekisterin käyttäminen on sidottu henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Eatech Oy:n henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeus:

Teillä on oikeus tarkastaa teitä koskevat asiakasrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta.

Teillä on oikeus kieltää Eatech Oy:tä käsittelemästä teitä itseänne koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta markkinointia varten.

Tietojen korjaaminen tai poistaminen

Eatech Oy oikaisee, poistaa tai täydentää viipymättä joko omasta aloitteestaan tai teidän vaatimuksestanne teitä koskevan, rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Yhteydenotto

Tarkastuksen toteuttamiseksi ja tietojen korjaamiseksi teidän tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojaa koskevissa ongelmatilanteissa neuvontaa antaa Tietosuojavaltuutetun toimisto:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
vaihde: 029 56 66700
tietosuoja@om.fi