X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Rekrytointipankin tietosuojaseloste

Rekrytointipankin tietosuojaseloste

Päivitetty 7.8.2018.

Rekisterinpitäjä


Eatech Oy
Hermiankatu 12 C
33720 TAMPERE
info@eatech.fi
+358 10 4234 200

Rekisterin nimi


Eatech Oy:n rekrytointipankki
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Seija Suoniemi
rekry@eatech.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Työntekijöiden, opinnäytetyöntekijöiden ja harjoittelijoiden valintaan liittyvien toimien kannalta tarpeellisten tietojen käsittely.

Rekisterin tietosisältö


Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot henkilöstä:
1. Nimi
2. Sähköpostiosoite
3. Puhelinnumero
4. Osoite
5. Syntymäaika
6. Henkilön työ- ja koulutushistoria
7. Muut henkilön osaamiseen liittyvät tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


1. Rekrytoitavat henkilöt itse
2. Työhaastattelut
3. Rekrytoitavan ilmoittamat suosittelijat

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Eatech Oy ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Eatech Oy ei siirrä rekisterin tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteri on sähköisessä muodossa ja sitä käytetään verkkoympäristössä. Palvelinlaitetila on asianmukaisesti suojattu ja palvelimia käytetään joko Eatech Oy:n sisäverkossa tai salatun tietoliikenneyhteyden kautta. Rekisteritiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä menetelmillä.
Henkilön lähettämä paperinen aineisto muutetaan sähköiseen muotoon rekisteriin tallettamiseksi ja tuhotaan tämän jälkeen. Sähköistä aineistoa säilytetään kaksi (2) vuotta.
Rekisteriin on pääsy Eatech Oy:n rekrytoinnista vastaavilla henkilöillä. Rekisterin käyttäminen on sidottu henkilökohtaiseen käyttöoikeuteen. Eatech Oy:n henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeus


Teillä on oikeus tarkastaa teitä koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta.
Rekisteritietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muihin henkilötietolain 30 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.

Tietojen korjaaminen tai poistaminen


Eatech Oy oikaisee, poistaa tai täydentää viipymättä joko omasta aloitteestaan tai teidän vaatimuksestanne teitä koskevan, rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Yhteydenotto


Tarkastuksen toteuttamiseksi ja tietojen korjaamiseksi teidän tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Tietosuojavaltuutetun toimisto


Tietosuojaa koskevissa ongelmatilanteissa neuvontaa antaa Tietosuojavaltuutetun toimisto:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
vaihde: 029 56 66700
tietosuoja@om.fi