X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Tiimit ovat projekteja auttavia mikropalveluita

12/12/2017 - 09:26

Ennen kuin mennään asiaan, on syytä ottaa puheeksi muutama taustatieto. Eatechillä on vanhastaan kaksi osastoa: ratkaisut ja jatkuvat palvelut. Osastoilla on toisiaan täydentävät luonteet.

Jatkuvat palvelut päivystävät tarvittaessa kellon ympäri auttaen asiakasta järjestelmän käytössä ja selvittämällä ongelmia, joihin loppukäyttäjän taidot eivät riitä. Selvitettäviä ongelmia voi olla taustajärjestelmissä, integraatiorajapinnoissa tai vaikka tietokannan datassa. Rajana selvityksessä on pidetty koodia: jos ongelma vaatii koodin tuntemista tai muokkausta, ottaa ratkaisuosasto vastuun itselleen.

Ratkaisuosasto vastaa toteutusprojektien suunnittelusta, toteutuksesta ja projektien jälkeisestä pienkehityksestä. Molempien osastojen yhteinen tavoite on auttaa asiakasta mahdollisimman hyvin. Tämä liittyy kumppanuuteen, mutta siitä olenkin jo kirjoittanut täällä.

Testaus, palvelumuotoilu, UX-suunnittelu, ohjelmistoarkkitehdit – tiimien erityisosaajat liikkuvat eri projektien ja asiakkaiden välillä

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneen kasvun aikana olemme päivittäneet organisaatiotamme monesti ja uusin päivityksemme liittyy nimenomaan ratkaisuosastoon. Huomasimme, että yrityksessämme on monia erityisosaajia, jotka liikkuvat nopeasti eri projektien ja asiakkaiden välillä. Ohjauksen ja tilannekuvan muodostamisen kannalta nopeasti liikkuva osaaminen tuntui olevan aina vanhentunutta. Alun pohdinnoissa tunnistimme testauksen, palvelumuotoilun, UX-suunnittelun, arkkitehtityön sekä projektinhallinnan olevan luonteeltaan joko osa-aikaista tai tilapäistä keskittyen projektin alkuun tai loppuun. Lisäksi halusimme, että toimintoja kehitettäisiin järjestelmällisemmin.

Ratkaisuksi lanseerasimme käsitteet tiimi (team) ja tiimin vetäjä (team lead). Tiimi on työnohjauksen ja kehittämisen yksikkö, jonka jokaisen jäsenen yhteinen tavoite on parantaa toimintatapoja ja tarjota apua projekteille. Tiimin luonteesta riippuen, jokainen tiimi itse määrittelee palvelut ja kommunikointitavat, miten ne pystyvät parhaiten auttamaan projekteja. Leikkisästi vertaisin tiimejä mikropalveluihin (microservices) omine rajapintoineen ja palveluineen.

Tiimin vetäjä koordinoi ja ennustaa

Tiimeille haluttiin nimetä vetäjä, jonka vastuulla on tiimin toiminnan koordinointi. Tiimin vetäjiltä toivomme vahvaa näkemystä oman vastuualueen tulevaisuuden suunnasta huomioiden yhteiset arvot ja yrityskulttuuri. Vetäjän työtehtäviin kuuluu esimerkiksi koulutuksen järjestäminen tiimin tarpeiden mukaan, toimintatavoista sopiminen ja palautteen antaminen. Lisäksi tiimin vetäjän on tärkeää ennustaa tulevaa resursointia, koska sen perusteella myynti ja rekrytointi joutuvat tekemään päätöksiä. Eipä ole vähän pyydetty.

Uusin tiimi: Business Intelligence ja Pilvipalvelut

Pian mallin käyttöönottamisen jälkeen huomasimme, että meillä on tarve määritellä lisää uusia tiimejä ja nyt olemme avanneet BI- ja pilviratkaisujen-tiimin. Tiimimallin käyttöönotto ja toimintatapojen muotoutuminen ei tapahdu silmänräpäyksessä: on lukuisia asioita, joita tahdomme tehdä entistäkin paremmin. Jokainen tiimi kartoittaa ensitöikseen nykytilanteen ja valitsee tärkeimmän kehitettävän kokonaisuuden. Palataan asiaan myöhemmin, kun olemme saaneet lisää kokemuksia ja tuloksia!

 

 

Lue myös pilvipalveluita käsittelevä blogisarjamme:
https://www.eatech.fi/pilviymparistoilla-paljon-etuja-ohjelmistokehityksessa/
https://www.eatech.fi/miten-rakentaa-pilvipalvelu/

Markku Valkealahti