X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Merita, UX Designer

EATECHILLA ON MONENLAISIA OSAAJIA

Ensikosketukseni Eatechiin oli opintoihin liittyvän projektin kautta. Olin mukana Tampereen yliopiston Demola-projektissa, jossa luodaan innovatiivisia ratkaisuja erilaisiin yritys-caseihin liittyen. Eatech oli sattumoisin yksi mukana olleista yrityksistä, ja teimme projektissa konseptointia erääseen Eatechin palveluun liittyen. Minulle jäi Eatechista hyvä kuva yrityksenä, ja pohdin jo Demola-projektin aikana yrityksessä työskentelyä. Human Technology Interaction –koulutusohjelman opintojeni edettyä sopivaan vaiheeseen otin yhteyttä Kopposen Anttiin, johon tutustuin Demola-projektin aikana. Seuraavana syksynä pääsin aloittamaan Eatechilla UX Designerina.

Vaihtelevuus kuuluu UX-suunnittelijan työhön

Työhöni UX Designerina kuuluu asiakkaiden tilaamien palveluiden suunnittelu käyttäjälähtöisestä näkökulmasta, jotta tilattu palvelu olisi mahdollisimman miellyttävä käyttää. Työni on hyvin monipuolista, sillä tilatut tuotteet ja palvelut voivat olla hyvin erilaisia keskenään. Osa niistä on kokonaan uusia palveluita ja osa ennemminkin jo olemassa olevan tuotteen uudeelleenkonseptointia. Kuitenkin yhteistä eri projekteille on, että yritän konkretisoida asiakkaan tavoitteet käyttäjäystävälliseen muotoon. UX-suunnittelijan työssä hienointa on juuri työn monipuolisuus. Saan työskennellä monissa eri tiimeissä useiden eri ihmisten kanssa, eri asiakkaiden ja erityyppisten palveluiden parissa.

Vuorovaikutustaidot ovat yksi tärkeimmistä taidoista tässä työssä, sillä iso osa työpäivästäni on kommunikointia sekä asiakkaan ja loppukäyttäjien että sisäisesti projektipäälliköiden ja koodareidemme kanssa. Asioiden priorisointi on myös tärkeä taito, sillä työskentelen yhtä aikaa useassa eri projektissa. Eatechilla UX-suunnittelu kulkee mukana projektin alusta loppuun, joten toimintakenttäni on hyvin laaja. Projektin lopuksi on palkitsevaa nähdä omien kätten jälki valmiissa palvelussa.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti

On ollut hienoa huomata, että Eatechilla on annettu vastuuta alusta asti. Eatechilla todella luotetaan työntekijöiden osaamiseen ja arvostetaan heidän työpanostaan. Täällä tarjotaan työntekijöille myös hyvät kehitysmahdollisuudet. Olenkin oppinut paljon esimerkiksi erilaisista UX-suunnittelijan työkaluista ja toimintatavoista. Myös toimialatuntemukseni on kehittynyt paljon eri toimialoihin liittyvien projektien myötä. Toisaalta useat toimialat tuovat myös oman haasteensa tehtäviin, mutta vaihtelevuus pitää omalta osaltaan työn mielenkiintoisena.

Täällä työskennellessäni myös Eatechin UX-tiimi on kehittynyt ja kasvanut isoin harppauksin. Meillä työskentelee joukko innokkaita ja kehityshaluisia käytettävyysasiantuntijoita, joille kaikille on tärkeää jatkuvasti uudistaa ja kehittää Eatechin toimintatapoja. On hienoa, kuinka hyvin tiimimme kommunikoi ja vaihtaa aktiivisesti tietoa ja ajatuksia keskenään. Ylipäänsä eatechlaiset ovat mahtavia työkavereita ja kaikkien kanssa on helppo tulla toimeen!

Lopuksi minun on vielä nostettava esiin Eatechin vapauden ja vastuun tasapainon toimivuus. Muun muassa omiin työaikoihin ja toimintatapoihin saa vapaasti vaikuttaa. Joustavuuden ansiosta esimerkiksi työn ja opintojen yhdistäminen sujui helposti.

Kun minulta kysytään työpaikastani, vastaan: ”Juuri tällaista työtä haluan tehdä.”