X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Työhyvinvointia koodimaailmassa

10/02/2016 - 13:59

Sanonta ”hyvinvoivat työntekijät tekevät tulosta” on varmasti tuttu useimmille, ja kun asiaa tarkemmin ajattelee, se tuntuu itsestäänselvyydeltä. Muisteleppa sitä, kun olit viimeksi väsyneenä, puolikuntoisena tai muuten huonolla mielellä töissä. Saitko niin paljon aikaiseksi kuin täysissä voimissasi, hyvällä tuulella ollessasi? Luultavasti et. Kuvitteleppa, että tämä huonon päivän -fiilis olisi jokapäiväistä. Kaikissa työpaikoissa hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys.

Mitä työhyvinvointi tarkoittaa sinulle?

Työhyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä: työntekijän terveydestä ja jaksamisesta, työnhallinnasta ja osaamisesta, työn turvallisuudesta, työilmapiiristä ja ennen kaikkea johtamisesta. Kuitenkin eri aloilla työntekijät saattavat kokea työhyvinvoinnin eri lailla ja jopa saman työpaikan yksilöt kokea eri asiat tärkeiksi. Kysyimme työhyvinvointi-iltamassamme työntekijöiltämme mitä työhyvinvointi heille tarkoittaa. Vastauksia oli hyvin erilaisia, kuten arvata saattaa:

onnistumista, jatkuvuutta, hyvää oloa, hyvää ergonomiaa, hyvää ilmapiiriä, työssä jaksamista, tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä, toimivia työkaluja, mielekästä työympäristöä, mielenkiintoisia työtehtäviä, mukavia työkavereita, joustavuutta, töihin on mukava tulla, henkistä voimavaraa, stressittömyyttä, motivaation perustaa, selviytymistä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, sopivaa työn kuormittavuutta, työt pystyy nollaamaan välillä mielestä

Onko työhyvinvointi alariippuvaista?

Meille asiantuntijatyötä (ja istumatyötä) tekeville, tärkeää on esimerkiksi ergonomia. Lisäksi stressi saattaa nousta välillä hyvinkin suureksi, joten sen hallintaan on hyvä panostaa. Myös oman osaamisen kehittäminen on isossa osassa omaa työhyvinvointia; kun tekniikka kehittyy, digitalisaatio jyllää ja vanhat opit vanhentuvat ennen kuin huomaammekaan.

Toisilla aloilla taas työvarusteet, fyysisen työn kuormituksen ja työturvallisuuden huomioiminen korostuvat. Selvää kuitenkin on, että ihmiset kaipaavat samoja perusasioita alalla kuin alalla. Perusasioiden lisäksi, jokaisella työpaikalla on ehdottoman tärkeää miettiä, mikä edistää työntekijöiden hyvinvointia juuri meidän työn näkökulmasta ja mitkä asiat meillä korostuvat.

Miten kehitämme työhyvinvointia?

Tavallisia idealähteitä kehittämiselle ovat esimerkiksi erilaiset työhyvinvointikartoitukset ja –kyselyt, henkilöstön kesken järjestetyt työpajat, muiden benchmarkkaus (kurkatkaapa esim. Twitterissä #työhyvinvointi ja pääsette mukaan mielenkiintoisiin keskusteluihin) sekä ihan arjen kahvihuonekeskustelut (joista voi saada oikeasti paljon irti, jos vaan malttaa hetkeksi irtautua työkiireistään). Meillä Eatechilla myös työsuojelutoimikunta keskittyy vahvasti työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Yleisesti sisäisen viestinnän kehittäminen voi myös auttaa uusien ideoiden syntymistä ja työhyvinvoinnin vahvistamista. Me esimerkiksi otimme käyttöön viime vuoden puolella Slackin, joka helpottaa työntekijöiden sisäistä keskustelua. Vaikka kaikki eivät samassa tilassa istuisikaan, ajatustenvaihto koko joukon kesken on helppoa. Ennen kaikkea se luo myös yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Työhyvinvointiin voi panostaa monin eri tavoin

Aiemmin mainitsemassani työhyvinvointi-iltamassa kysyimme työntekijöiltämme myös, miten esimiehet voivat edistää alaistensa hyvinvointia. Tässä muutamia nostoja:

palautteen antaminen ja kuunteleminen, tasapuolinen kohtelu, tavoitettavuus ja yhteydenpito, tavoitteiden asettaminen, ongelmiin puuttuminen ajoissa, aito kiinnostus työntekijöiden hyvinvointiin, työkuorman säätäminen sopivaksi, palkitseminen, motivoivien työtehtävien antaminen, turvallisuuden luominen

Niin kuin vastauksista huokuu, vuorovaikutus on tärkeää. Se korostuu varmasti joka työpaikalla sekä työpaikan ulkopuolisessa elämässä. Avoimuus on meillä merkittävä asia ja tärkeää on, että esimerkiksi työhuoneiden ovet ovat pääsääntöisesti auki, jotta juttelemaan on helppo mennä. Ilmapiiriin panostamme myös erilaisten tapahtumien sekä tilaisuuksien avulla.

Meillä työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan siis sekä näkyvin että näkymättömin keinoin. Kiinnitämme huomiota ergonomia-asioihin ja tarjoamme erilaisia apuvälineitä niitä tarvitseville, ja niin kuin suurin osa muistakin työnantajista, tarjoamme kattavat työterveyspalvelut, tehokkaat työvälineet sekä lounas- ja kulttuurisetelit. Tämän lisäksi sponsoroimme työntekijöidemme urheilutapahtumiin osallistumista sekä hierontakäyntejä ja tarjoamme välipalahedelmiä. Myös työntekijöiden osaamisen kehittämistä tuetaan ja varsinkin lähiaikoina tätä on konkretisoitu KoHa (koulutuksen ja harrastuneisuuden) -toiminnan kehittämisellä.

Työhyvinvointiin liittyy kiinteästi myös johtaminen, yhteiset pelisäännöt, luottamus ja vastuu. Tämän vuoksi esimiestyöhön ja johtamiseen on tärkeä panostaa, jotta tekemisen pohja on kunnossa. Tähän liittyen lähdimme viime vuonna mukaan Työterveyden Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen –hankkeeseen, jonka avulla olemme kehittäneet esimiestyökäytäntöjämme entistä toimivimmiksi.

Monille on tärkeää työpaikan joustavuus sekä työelämän ja muun elämän yhteensovittaminen. Koska meidän työmme ei ole kellonaikoihin sidottua, on joustavat työaikakäytännöt yksi työhyvinvoinnin varma edistäjä. Koska työntekijöiden elämäntilanteet vaihtelevat, pitää jokainen huomioida myös yksilönä, onpa työn rinnalla kulkemassa sitten esimerkiksi opinnot tai pienet lapset. Työaikaa ja –kuormaa on tärkeä säätää työntekijän elämäntilanteen mukaan. Tässä korostuu taas esimiesten, projektipäälliköiden tai HR:n rooli.

Vaikka työnantaja voi edistää työntekijöidensä hyvinvointia eri keinoin, on muistettava, että myös työntekijän on tärkeä panostaa vapaa-aikana omaan hyvinvointiinsa sekä terveyteensä. Nämä asiat kun heijastuvat nopeasti työhön. Lisäksi oma asenne vaikuttaa; ilo, innostus, ja energisyys tarttuvat työkavereihin samalla tavalla kuin negatiivisetkin tunteet. Työhyvinvointia luodaan yhdessä.

Hanna Kouri