X
Loading...
Ei hakutuloksia
Sisältö
Henkilöt
{ page.post_title }
{ page.titteli }
{ page.sahkoposti }
{ page.puhelinnumero }

Työn ja perheen yhteensovittaminen

01/09/2015 - 14:59

Minna Pölkki kirjoitti Helsingin Sanomissa 4.8.2015 perheen ja työelämän yhdistämisestä (http://www.hs.fi/kotimaa/a1438572553934). Tuntemattomia reittejä pitkin Pölkki päätyi soittamaan minulle olessani vielä vanhempainvapaalla. Paperiversion rajoitetun merkkimäärän vuoksi artikkeliin ei mahtunut mukaan enempää Eatechin käytännöistä, joten ajattelin täydentää artikkelia omien kokemuksieni perusteella.

Asiantuntijatehtävissä työnteko ei aina ole sidottu paikkaan tai aikaan. Monissa ammateissa työ on edelleen sidottu vahvasti molempiin ja tunnen olevani tässä mielessä etuoikettu, että voin sovittaa molempia saadakseni enemmän aikaa perheelleni. Mitkä käytännöt Eatechillä sitten helpottavat työn ja perheen yhteensovittamista?

Etätyö

Ennen jäämistä vanhempainvapaalle kesäkuussa, toimin isohkon ohjelmistoprojektin (noin 15 henkeä) vetäjänä ja määrittelijänä noin vuoden verran. Projektin aikataulu oli hyvin tiukka ja vaati onnistuakseen erityistä sitoutumista. Projektin asiakas on pääkaupunkiseudulta, joten suurin osa palavereista pidettiin Lync:n ja Skypen välityksellä. Pyrin pitämään nämä palaveripäivät kotoani Alavudelta, jolloin työpäivän pituus ei venynyt kohtuuttomaksi.

Vaikka nykyiset neuvottelutyökalut ovat hyviä, eivät ne omasta mielestäni korvaa motivoitunutta ryhmää kokoontumassa ideoimaan ja suunnittelemaan samaan huoneeseen. Kuitenkin keskittymistä vaativat työt voivat onnistua jopa paremmin etätöinä, jos kotioloissa häiriötekijöitä on vähemmän kuin toimistolla. On myös työnantajan etu, jos työntekijä ei pakosta vääntäydy joka päivä konttorille vain siksi, että etätyökäytännöistä ei ole päästy sopimukseen. Etätyö vaatii toimiakseen luottamusta ja joustamista molemmin puolin.

Itse en ole pystynyt tai halunnut lukita vakio viikonpäiviä etäpäiviksi, koska koen sen rajoittavan liikaa sekä työtäni että vapaa-aikaani. Esimerkiksi tärkeän palaverin vuoksi on joskus parempi muuttaa suunnitelmia.

Liukuva työaika

Eatechillä käytössä oleva liukuva työaika sopii monelle perheelliselle, kun esimerkiksi lapsia viedään hoitoon tarhan ehdoilla. Lisäksi liukuva työaika sopii monelle opiskelijalle, jotka tahtovat kerätä kokemuksia työelämästä. Opiskelujen ohella ei työskentely olisi aina järkevää ilman liukuvaa työaikaa.

Meillä koko yrityksen historian aikana liukuva työaika on mielestäni toiminut todella hyvin, eikä käytännöistä ole tarvinnut muistutella. Täysipäiväsesti työskentelevät saapuvat töihin tavallisesti seitsemän ja yhdeksän välillä. Tämän vuoksi käytännöksi on muodostunut, että päivän ensimmäiset palaverit aloitetaan yhdeksältä, ellei mitään pakottavaa tarvetta ole aloittaa aikaisemmin.

Työaikapankki

Ulkomuistista väittäisin Eatechin intran ohjeistuksessa työaikapankin huomiorajoiksi -20 / +40 tuntia. Rajat ovat ohjeellisia, ja jos niistä poiketaan runsaasti, on työntekijän ja esimiehen syytää tarkistaa tilanne. Isot positiiviset liukumat voivat kieliä hankalasta projektitilanteesta. Aikainen puuttuminen mahdollistaa sen, että uudelleenresursointi on helpompaa. Jos tunnit jäävät jatkuvasti vajaaksi, voidaan työsopimusta muuttaa, vaikka tilapäisesti osa-aikaiseksi.

Vanhempainvapaat

Pitkätkin vanhempainvapaat voivat olla työnantajalle helpompia kuin esimerkiksi lyhyet sairaslomat. Vanhempainvapaat ovat tiedossa hyvissä ajoin ja niihin voidaan varautua projekteissa sijaisten voimin tai työnkuvaa sovittamalla. Sairaslomat, vaikka vain muutaman päivän mittaiset, voivat olla projektipäällikölle painajaisia, kun hankalasti järjestettäviä palavereita joudutaan perumaan tai osallistumaan vajaalla miehityksellä. Oma vanhempainvapaani sijoittui kesäkuukausiksi, mutta projektipäällikön silmin katsottuna en näe isoa merkitystä vapaan ajankohdalle.

Markku Valkealahti